Logo Festiwalu SOLO szary prostokąt grafika - czerwone groty Napis: Olsztyńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora grafika - prostokąt
O festiwalu SOLO 2017 SOLO 2016 SOLO 2015 SOLO 2014 SOLO 2013
MOK Olsztyn

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn

Współorganizacja: Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Samorząd Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Koordynatorka  festiwalu: Marta Andrzejczyk, e-mail: imprezy@mok.olsztyn.pl, tel. 601 66 33 83


Logo Olsztyna Logo Olsztyńskiego Teatru Lalek Logo Radia Olsztyn Logo Naszego Olsztyniaka Logo portalu wm.pl Logo Gazety Olsztyńskiej Logo MOK Olsztyn

Uczestników oceniało jury w składzie:

Janina Tomaszewska
Pedagog teatralny. Od 30 lat zaangażowana w amatorski ruch teatralny. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reżyserka spektakli „Białego Teatru” w Olsztynie. Prowadzi zajęcia teatroterapii w teatrze osób niepełnosprawnych, zapraszana do prowadzenia warsztatów teatralnych na terenie całego kraju. Traktuje teatr nie tylko jako formę ekspresji artystycznej, ale jako drogę rozwoju osobowości, rozwoju rozumianego holistycznie – pracę ciała, emocji i intelektu. W swojej pracy łączy umiejętności nauczyciela jogi z ogromną intuicją artystyczną do sceny.

Wiesław Geras
Założyciel i animator Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora, pomysłodawca i dyrektor festiwalu WROSTJA, czyli najstarszego festiwalu monodramów na świecie, organizowanego we Wrocławiu od 1966 roku. Przez wiele lat pracował w agencji prasowej Intrepress. Kierował także wydawnictwem „Wratislavia” oraz rocznikiem „Kalendarz Wrocławski”. Jest także dokumentalistą wrocławskiego życia kulturalnego. Mówią, że to człowiek instytucja, z notesem wypełnionym telefonami teatrologów, menedżerów, reżyserów, dziennikarzy i aktorów. Udało mu się ściągnąć na wrocławskie sceny artystów z najdalszych stron świata.

Marek Brand
Dramaturg, reżyser, aktor i prozaik. Twórca i kierownik artystycznego, offowego Teatru „Zielony Wiatrak”, działającego w trójmieście od 1994 roku. Zajmuje się teatrem, pisze dramaty i małe formy prozatorskie. Laureat wielu nagród za scenariusz, reżyserię i kreacje aktorskie, m.in. Grand Prix – XV Łódzkich Spotkań Teatralnych za spektakl „Drapacze chmur”. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Gdańska Nagroda Teatralna” za 2008 rok. Od roku 2009 koordynator sceny teatralnej „Teatr w blokowisku” działającej w PLAMA GAK.

Ogłoszenie werdyktu
I Olsztyńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora „SOLO”

Jury konkursu odbywającego się podczas
I Olsztyńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora „SOLO”, nagrodę
Grand Prix
w wysokości 2000 zł przyznało

Agnieszce Przepiórskiej
za monodram „I będą święta”.


Wyróżnienie
otrzymał:

Darek Sosiński
za monodram
„Tancerz mecenasa Kraykowskiego”.

*  *  *

Ponadto jury przyznało trzy indywidualne nagrody wysokości 1000 zł. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody indywidualne
w wysokości 1000 zł każda
jury przyznało:

Janina Tomaszeska –
Łukaszowi Matuszkowi
za monodram „Russkij Ostrov”

Wiesław Geras –
Mateuszowi Olszewskiemu
za monodram „Novecento”

Marek Brand –
Annie Wojnarowskiej
za monodram „Ismena-nieopisana siostra”

Gratulujemy!

1
2
3
4
6
7
8
10
5
9

PROGRAM:

 1. Monodram
  Mateusza Olszewskiego
  pt. „Novecento”
 1. Monodram
  Arkadiusza Jakszewicza
  pt. „Roody Alien – Przemówienie”
 2.  Monodram
  Łukasza Matuszka
  pt. „Russkij Ostrov”
 3.  Monodram
  Jakuba Konrada Korzunowicza
  pt. „Niebo tuż za zakrętem”
 4.  Monodram
  Dariusza Sosińskiego
  pt. „Tancerz mecenasa Kraykowskiego”
 5.  Monodram
  Wiktora Malinowskiego
  pt. „Pozor už nemôžem”
 6.  Monodram
  Anny Wojnarowskiej
  pt. „Ismena – nieopisana siostra”
 7.  Monodram
  Treva Hilla pt. „The Miller's Tale”
  (spektakl w j. Angielskim)
 8.  Monodram
  Agnieszki Przepiórskiej
  pt. „I Będą Święta”
 9.  Monodram
  Bartosza Mazurkiewicza
  pt. „Koniec”
  (spektakl gościnny)

Zwycięstwem Agnieszki Przepiórskiej z Warszawy zakończyła się pierwsza edycja Olsztyńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora „SOLO”. Trwający dwa dni festiwal, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, miał na celu promowanie monodramu jako formy artystycznej ekspresji i konfrontowanie się w niej aktorów z całej Polski.

Podczas spotkań zaprezentowało się dziewięcioro artystów. Aktorów, którzy prezentowali się w Kamienicy Naujacka MOK, Spichlerzu MOK oraz w sali kameralnej Amfiteatru im. Czesława Niemena

oceniało jury w składzie:

Janina Tomaszewska (pedagog teatralny),

Wiesław Geras (założyciel oraz animator Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora)

i Marek Brand (dramaturg i reżyser).
Jurorzy mieli do rozdysponowania 5 tys. zł na najwyżej ocenione przez siebie prezentacje.


Agnieszka Przepiórska

Grand Prix 2013